แบบบ้าน CITY SPACE

CITY SPACE

ราคาเริ่มต้น 3.49 ล้านบาท

CITY SPACE/A

CITY SPACE/A

ราคาเริ่มต้น 3.49 ล้านบาท

CITY SPACE DELUXE

CITY SPACE DELUXE

ราคาเริ่มต้น 3.5 ล้านบาท

แบบบ้าน CITY SUITE

CITY SUITE

ราคาเริ่มต้น 4.0 ล้านบาท